Translate

sobota, 19 kwietnia 2014

Moi drodzy parafianie...

Dziś Wielka Sobota. W tym ważnym dla każdego chrześcijanina dniu, przedstawiam słowa, które uważam za ważne. Musiał je napisać bardzo mądry człowiek.
Pytanie tylko, co to ma wspólnego z optymalizacją. Ano ma! I to całkiem dużo.

Dla leniuchów, który nie lubią czytać lub mają problem ze zrozumieniem słowa czytanego... ->wersja audio


"Drodzy słuchacze słowa bożego.
Usłyszeliśmy w odczytanym fragmencie Ewangelii, że apostołowie byli zaniepokojeni rozwojem sytuacji. Nastał już wieczór, zgromadzony tłum był zmęczony i zgłodniały, z dala od swych domów, a Jezus nadal nauczał. Na sugestię, aby odprawić ludzi usłyszeli: "Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść". Słowa Jezusa musiały zaskoczyć uczniów i wprawić w zakłopotanie. W jaki sposób mieli na pustyni zdobyć pożywienie dla pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci? 
Pan Jezus wiedział, że jego uczniowie nie byli w stanie sami wykarmić kilku tysięcy ludzi tylko pięcioma chlebami i dwiema rybami. Wiedział, że znajdowali się na pustyni, z dala od osad czy wsi, gdzie można by zakupić żywność. Zwracając się do uczniów: "Wy dajcie im jeść" chciał zapobiec wyborowi najwygodniejszego dla nich rozwiązania. Najprościej było rozesłać zgromadzonych i powiedzieć im żeby każdy zatroszczył się o siebie. Jeżeli uczniowie faktycznie martwili się o tych ludzi, to powinni zrobić dla nich coś więcej. 
Niektórzy ze słuchaczy Jezusa pokonali duże odległości, zrezygnowali z odpoczynku po ciężkim dniu pracy, być może z zajęć, od których zależało ich codzienne, ubogie życie. Poświęcili swój czas, zajęcia i słuchali go przez kilka godzin. Jeżeli można było coś dla nich zrobić, to koniecznie należało to uczynić. W słowach: "Wy dajcie im jeść" zawierała się informacja, żeby uczniowie zdobyli się na coś więcej. Jezus sprowadza swych uczniów z drogi minimalizmu szukania najprostszych rozwiązań i mówi im: "Zastanówcie się, co więcej można zrobić dla tych ludzi". Rozwiązanie leżało faktycznie w zasięgu ręki. Jezus dokonał cudu rozmnożenia pięciu chlebów i dwóch ryb. Wszyscy się nasycili i mogli spokojnie wrócić do swych domów. Ci, którzy przyszli słuchać Jezusa przekonali się jednocześnie, że szczerze mu na nich zależało - zatroszczył się także o ich potrzeby doczesne. Utwierdziło to ich wiarę w to czego nauczał. Powie ktoś: "No tak, Jezus nakarmił ludzi ponieważ dokonał cudu. Gdybym ja miał podobne zdolności także wykarmiłbym tłumy. Nie tylko rozwiązałbym problem głodu we własnym środowisku, lecz także w całym kraju. Ponadto w Afryce i w ogóle na świecie. Sprawiłbym również, że każdy miał darmowy dostęp do leków i dokonał jeszcze wielu wspaniałych rzeczy". Spełniłyby się wówczas słowa proroka Izajasza, odczytane w pierwszym czytaniu: "Nabywajcie bez pieniędzy i bez płacenia". 
Czy cud to jedyny sposób rozwiązania problemu głodu w Polsce i na świcie? Czy poza nim nie ma innych możliwości? Nie chodzi mi tu o organizacje międzynarodowe czy o rządy, na których spoczywa obowiązek troski o własnych obywateli. Zastanówmy się raczej, co każdy z nas może zrobić, aby złagodzić czy rozwiązać problem głodu. I w ogóle biedy we własnym środowisku, a także na świecie. Słowa Jezusa: "Wy dajcie im jeść" są stale aktualne. I zmuszają do wysiłku, poświęcenia się dla tej sprawy. Nie należy szukać łatwych rozwiązań na wzór apostołów i przerzucać odpowiedzialność wyłącznie na rządy i organizacje humanitarne. Słowa Jezusa są dziś kierowane do nas i każą każdemu zastanowić się, co konkretnego może w tej sprawie zrobić. 
Gdy błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty rozpoczynała swoją działalność zaczynała od pomocy pojedynczym osobom. Zaradzała codziennym potrzebą tych, którzy w jej środowisku potrzebowali takiego wsparcia. Dopiero z czasem jej działalność rozrosłą się w wielkie dzieło. Nieliczni są w stanie podjąć działanie na miarę Matki Teresy. Ale wystarczy, że każdy pomoże jednej osobie, a wspólnie dokonamy cudu. W jaki sposób? Otóż w bardzo prosty. W świecie są nas setki milionów uczniów Jezusa żyjących w dostatku. Mogących podzielić się z przynajmniej jedną osobą w potrzebie. Jeżeli każdy pomoże jednej osobie, to jako wspólnota uczniów Jezusa nakarmimy rzesze ludzi. Dokonamy cudu. Jako uczniowie Jezusa, a są nas w świecie setki milionów żyjących dostanie, dokonamy rzeczy większej od jego cudu. Jezus nakarmił tysiące ludzi, my jako wspólnota kościoła możemy wykarmić miliony ludzi. Jako wspólnota kościoła, a tym bardziej wspólnota ludzka, mamy ogromne możliwości. Stanowimy ogromny potencjał. Pomimo, że od każdego oczekuje się tylko - aby pomógł jednej osobie. 
Bracia i siostry, nie czekajmy na cud z nieba. W naszej mocy jest dokonać cudu, który jeśli nie rozwiąże to w ogromnym stopniu zminimalizuje problem głodu i biedy. Cud i to większy od cudu Jezusa leży w zasięgu naszej ręki. Problem głodu na świecie nie wymaga cudu z nieba. Wymaga tylko wrażliwości ludzkiego serca. Cuda z nieba mają miejsce wówczas, kiedy ludzie sami nie są w stanie rozwiązać swoich problemów. W przypadku biedy, głodu, wystarczy przemiana egoistycznego serca - szczera troska o drugiego człowieka. Brakuje niestety tej wrażliwości. Stąd głód na świecie obciąża sumienia nas wszystkich. Kiedy posilamy się do syta, są ludzie, który płaczą z powodu głodu. I to niekoniecznie w Afryce, być może tuż za ścianą. Niektórzy pośród nas mają rzeczywiście mało. Ale wielu wymawia się rzekomo trudną sytuacją, gdyż nie chce pomóc. Żeby podzielić się z potrzebującym nie trzeba wcale mieć wiele. W tym duchu stary Tobiasz radzi swemu synowi: "Według swej zasobności zawsze dawaj jałmużnę. Będziesz miał mało, daj mniej. Ale daj zawsze. Nawet wtedy, kiedy masz niewiele". Jakież mądre pouczenie - zawsze pomagaj drugim, ponieważ zawsze są tacy, którzy mają mniej od ciebie. I choć jest prawdą, że często sami mamy niewiele, to są ludzie, którzy mają jeszcze mniej. Stale są biedniejsi od nas. Dlatego pomoc innym nie tylko jest zawsze możliwa, lecz także konieczna. Rada starego Tobiasza zachęca do podzielenia się nawet w swym niedostatku. Troska o drugiego człowieka, o to czy nie cierpi niedostatku stanowi wypełnienia przykazania miłości bliźniego. Jest to najważniejsze przykazanie po miłości Boga. A przykazanie to mówi, że mam miłować swego bliźniego. To znaczy się, w relacjach z nim, mam się kierować miłością. Przykazanie nie mówi: "Będziesz traktował go życzliwie". To za mało! Przykazanie mówi wyraźnie: "Będziesz go miłował". A to znaczy, że szczerze się zatroszczysz o człowieka w potrzebie. 

Dzielić się tym, co zbywa nie jest aktem miłości. Ale i taka pomoc jest cenna. Zwłaszcza w przypadku ludzi zamożnych drobna pomoc finansowa jest najwygodniejszą formą wsparcia. Nie stanowi wielkiej ofiary i nie wymaga zaangażowania się w życie drugiego człowieka. Nie można jednak traktować bliźniego jak koniecznego zła czy jak zwierzęcia, któremu rzuca się resztki ze stołu. Każdy człowiek zasługuje nie tylko na podtrzymanie funkcji życiowych lecz także na miłość. Przykazanie mówi bowiem: "Będziesz go miłował". Akt pomocy, wielki czy skromny, ma być aktem serca, nie bezduszną czy upokarzającą jałmużną. Pan Jezus głosząc ewangelię o bożym zbawieniu zaradzał doczesnym potrzebom swych słuchaczy. Bolało go to, że żyli w grzechu, ale bolało go również to, że byli głodni. Dzieło ewangelizacji przybiera pełną postać kiedy troszcząc się o zbawienie człowieka troszczymy się jednocześnie o jego potrzeby doczesne. Szczerość troski o zbawieni drugich wyrażająca się w głoszeniu Jezusa Chrystusa znajduje potwierdzenie w trosce o ich potrzeby doczesne. Cóż z tego, że ktoś głosi innym ewangelię, jeśli w ogóle nie interesuje go ich los. W ten sposób można bardzo szybko stracić słuchaczy. Ci, którzy przyszli słuchać Jezusa mieli pewność, że szczerze zależało mu na nich. Wydaje się, że aktualnie największą doczesną potrzebą przeważającej części ludzkości jest utrzymanie się przy życiu. Epidemia głodu, biedy będąca wynikiem infekcji bezduszności, sprawia że nasi bracia i siostry w Polsce i na świecie żyją w nędzy. A nawet umierają. Podczas gdy my moglibyśmy im pomóc. Każdy na miarę swych możliwości. Nikt nie może się wymówić od obowiązku pomocy głodującym czy bezdomnym. Zwłaszcza w jego własnym środowisku. To dowód na to, że realizuje przykazanie miłości bliźniego. Ważne są tu rozstrzygnięcia systemowe, ale nie czekajmy aż zostaną wzniesione jadłodajnie, noclegownie czy zorganizowane akcje pomocowe. Gdyż tego czasu wielu z tych, którym możemy pomoc dziś nie doczeka. Miłość Chrystusa przynagla nas i zmusza do zaradzania potrzebom drugich teraz, w tej chwili, nie jutro. Juto może być za późno. Ważne są rozstrzygnięcia systemowe, ale ważna jest także osobista wrażliwość. Ta wrażliwość każe pomóc od razu. Autor Księgi Syracha radzi: "Oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem". Nie męcz zwlekaniem oczu potrzebującego! Jeżeli widzisz, że jest głodny, nakarm go. Jeżeli brak mu odzienia, ubierz go. Pomóż mu na miarę swoich możliwości. Nie czekaj aż przyjdzie do ciebie. Jeżeli wiesz gdzie żyje i mieszka wyjdź mu na przeciw. Tak często się słyszy wymówkę: "To spawa rządu... organizacji humanitarnych". Zrzucanie troski o drugich wyłącznie na rządy i różne organizacje jest zagłuszaniem w sobie miłości bliźniego, który wymaga pomocy w tej chwili i do której pomocy jesteśmy zobowiązani na mocy przykazania. Przykazanie miłości bliźniego nie jest skierowane tylko do ludzi w rządzie czy organizacjach humanitarnych, lecz do każdego z nas. Różnica polega jedynie na skali pomocy, do jakiej jesteśmy zdolni. Należy się zatem rozejrzeć we własnym środowisku. Niech każdy na miarę swych możliwości pomoże przeżyć czy nawet wyjść z trudnej sytuacji tylko jednej osobie. Jako społeczność tych, co żyją w dostatku zminimalizujemy problem. Miliony takich serc mogą pomoc w rozwiązaniu lokalnych problemów nie w mniejszym stopniu niż rządy i różne organizacje. My stykamy się bezpośrednio z potrzebującymi. Wiemy gdzie żyją, czego im potrzeba. I możemy zaradzić ich najpilniejszym potrzebom od razu. Nie dopiero za jakiś czas. Miejmy oczy szeroko otwarte i wielkie serce. Pan Jezus zwraca się dziś do nas ze słowami: "Wy dajcie im jeść". I dodaje: "Zdobądźcie się na wyrzeczenie. Zdobądźcie się na miłość!" Podzielić się z drugim jest ofiarą, rezygnacją z części z siebie. Ale jest sprawdzianem mojej chrześcijańskiej i ludzkiej dojrzałości. Bracia i siostry, zamiast utyskiwać na obecną sytuację w kraju i na całym świecie, pokażmy przez nasze dobre czyny, że jesteśmy inni. Kto nie pomaga nikomu, nie ma prawa krytykować obecnego stanu. Ponieważ nie czyniąc nic, sam podlega krytyce. Nie wypełnia bowiem najważniejszego względem ludzi przykazania: "Będziesz miłował swego bliźniego. I szczerze zatroszczysz się o jego los". A miłość zobowiązuje do tego żebym wyszedł z inicjatywą. Żebym sam odszukał człowieka w potrzebie i sprawdził, czego mu brakuje. 
Pan Jezus nakarmił tysiące zgłodniałych ludzi dokonując cudu rozmnożenia. My nie mamy nadprzyrodzonych zdolności, ale jako wspólnota ludzka, zwłaszcza uczniów Chrystusa, możemy uczynić więcej. Wystarczy, że każdy pomoże z serca jednej osobie, a nakarmimy nie tysiące, a miliony. Dokonamy rzeczy większej od cudu Jezusa. Nieodzowne jest tu osobiste zaangażowanie w sprawy ludzi w potrzebie, płynące z serca ożywionego braterską miłością. Oto gorący apel naszego pana: "Dajcie jeść głodującym, dajcie jeść waszym braciom i siostrą". Nie czekajmy na cud z nieba. Zdobądźmy się na miłość. Niech każdy pomoże choćby jednaj osobie w potrzebie. I dowiedzie, że traktuje ją jako swojego brata czy siostrę. 
Amen."

wtorek, 8 kwietnia 2014

Parkowanie aut - studium przypadków

Weźmy dziś na warsztat parkowanie samochodów.
Chyba nie należy nikogo przekonywać jak to jest istotne w obecnej dobie, kiedy samochodów jest coraz więcej, a miejsc do parkowania... niekoniecznie też.

Popatrzmy na poniższy obrazek

A teraz niech każdy zada sobie pytanie: "który ze sposobów - a), b) czy c) (d to tylko wariacja wariantu nr trzy) jest najlepszy?"
Daje wam na to półtorej minuty!

/półtorej minuty później/ ;-)
Odpowiadam w te pędy. Nie ma optymalnego rozwiązania tego zagadnienia, gdyż wszystko zależy od sytuacji. Jeśli chodnik jest wąski lub znaki na to wskazują (choć osobiście zdarza mi się nie stosować do "głupio" postawionych znaków!) może się zdarzyć że trzeba wybrać wariant a). Jego oczywistą wadą jest to, że pozwala on zaparkować minimalnej liczbie samochodów, a wyjeżdżanie może nastręczyć pewnych trudności. Wariant d) daje najlepsze upakowanie, ale z takiego "poprzecznego miejsca" wyjeżdża się najgorzej, co może skutkować tym (sam miałem ostatnio taki przypadek jako poszkodowany!!!), że zahaczy się zderzakiem bok pojazdu stojącego obok.
W tym miejscu chciałem wspomnieć, że w takim przypadku zwyczajowe - bo to chyba najczęściej się zdarza - odjechanie z miejsca zdarzenia bez poczekania na kierowcę lub chociażby zostawienia mu za wycieraczką swojego numeru telefony, jest nie tylko chamstwem ale także zwykłą kradzieżą. I kogoś, kto tak robi, trzeba nazwać po prostu złodziejem - okrada albo drugiego właściciela pojazdu albo firmę ubezpieczającą.
Mnie osobiście najbardziej podoba się wariant b). Przynajmniej do czasu kiedy nie będę się obawiał, że znów stracę zniżki na polisę AC.

A co z karetką stojącą w kolumnie d)? W jakich przypadkach należy tak parkować? Zakładam oczywiście że karetka będzie w ogóle parkować, bo zwykle czeka "na ulicy". Już odpowiadam:

  • Jeśli odjazd z miejsca parkowania powinien być szybszy od przyjazdu (w przypadku karetki pogotowia sprawa nie jest taka oczywista; dlatego osobiście zalecam podjechanie pod miejsce parkingowe najszybciej jak to tylko możliwe, a w czasie kiedy obsługa karetki idzie udzielić pomocy potrzebującemu, jej przestawienie przodem do wyjazdu).
  • Jeśli umiejętności kierowcy pozwalają swobodnie zaparkować tyłem.
  • Jeśli manewr parkowania tyłem nie utrudnia ruchy innym użytkownikom drogi.

I pamiętajmy naczelną zasadę optymalizacji - "Pomyśl, czy nie możesz tego zrobić lepiej?"

Na koniec materiał zdjęciowy o dobrym i złym parkowaniu. Niestety tego drugiego jest zdecydowanie więcej. Niektóre zdjęcia pozwoliłem sobie opatrzyć krótkim komentarzem.

Niby poprawnie ale w jakim celu narysowano na biało ten obrys za znakiem. Czyżby na tym dość długim kawałki chodnika miał prawo zaparkować tylko jednej pojazd? Głupota!


Nie ma miejsca na chodniku nie tylko dla matki z dzieckiem, ale i dla chudego przechodnia!


Ale ze mnie panisko! Parkuję gdzie chce, bo mam wszystko w dupie!
2 samochody (w tym taksówka, a więc raczej nie jest to pojazd inwalidzki) a zajęły 3 uprzywilejowane miejsca parkingowe. A były miejsca, pamiętam dokładnie!


Po kiego grzyba te półtora metra z prawej strony?!?


Stawanie okoniem nie zawsze jest słuszne.

Inne stoją poprawnie, ale nie ten audi. Chyba nie zauważył chodnika, taki był nagrzany!


Dobry przykład niefrasobliwości - dwa miejsca ukradli!


Do czerwonego nie ma co się czepiać, ale granatowy...


A dla kogo ten metr po prawej stronie? Chyba dla motorynki.


Chyba nawet smart się nie zmieści między tą toyotą a parkometrem. Z półtora metra stracone dla drugiej strony.


A TO JEST SZCZYT SZCZYTÓW!!! 3 MIEJSCA DLA INWALIDÓW ZASTAWIONE!!! i TO GDZIE? POD OŚRODKIEM ZDROWIA. WSTYD, JAK BERET ZA TAKĄ BEZMYŚLNŚĆ!!!


Tu prawie dobrze, ale pół metra można by cofnąć.


Bez żadnego względu na przechodniów, którzy muszą włazić w błoto. Wiem to, widziałem!


Do słupa po lewej zostawione miejsce jak dla motocykla. Tylko że żadnego tam nigdy nie widziałem!

Można by cofnąć o 20-30 cm. Byłoby więcej dla osoby z wózkiem.


Toyota gdyby parkowała równolegle z innymi autami, zajęłaby o połowę miejsca mniej.


Na koniec poprawne parkowanie. Jak widać, jak się chce, to można.

niedziela, 6 kwietnia 2014

Optymalna zakrętka

Na początek tygodnia coś szybkiego.
Popatrzcie na poniższe foto i odpowiedzcie na pytanie, czym różnią się obie butelki.


Różnice są dwie, ale skupmy się na tej "górnej". Otóż, prawa butelka mineralnej ma znacząco niższą zakrętkę. Jak widać, ten kto ją projektował zadał sobie pytanie: "czy nie można zrobić tego lepiej, np. zaoszczędzić na materiale?".
I jak widać udało się. Oszczędność czyli zysk dochodzi moim zdaniem nawet do 20-25%.
Jeśli weźmie się pod uwagę, że takich butelek wprowadza się do sprzedaży dziesiątki czy setki tysięcy, ileż tworzywa sztucznego można zaoszczędzić. 

Brawo Primavera! - bo o tej wodzie mineralnej właśnie mówimy.
Primavera znaczy po włosku wiosna. Może więc ten przykład będzie zapowiedzią tego, że wszyscy producenci opakowań będą myśleć, jak uczynić swoje produkty lepszymi. 

piątek, 4 kwietnia 2014

NIP NIPa NIPem pogania

Jak wiadomo nie ma w Polsce dwóch takich samych NIPów. Czyżby???
Jak więc nazwać trzy równorzędne sobie w sensie prawnym zapisy (numer jest przykładowy, nie wiem czy istnieje)?

  • 9998765432
  • 999-876-54-32
  • 999-87-65-432
Trzeba to nazwać niekonsekwencją, a tym samym błędem systemu. Gdybym jak wymyślił NIP, to nadałbym mu jedną, jedyną możliwą formę. Tak, aby nie mogły się pojawiać w systemach informatycznych zdublowane podmioty gospodarcze, które mogą tam wystąpić co najmniej 3 razy. A jest to zjawisko wcale nie należące do rzadkości. 

Moja więc rada, zgodna z podstawową zasadą optymalizacji - "POMYŚL, CZY NIE MOŻESZ TEGO ZROBIĆ LEPIEJ?" brzmi:
Zapisujmy NIP zawsze bez myślników, tylko samymi cyframi!

A panów informatyków (czy też inne osoby w tym uczestniczące) tworzących systemy księgowe, sklepy internetowe, etc., nawołuję aby zapis 9998765432 był jedynym dopuszczalnym w państwa systemach.

PS.
Sposób ten ma jeszcze jedną zaletę. Zajmuje mniej znaków przy drukowaniu! Zysk na tuszu czy tonerze jest niewielki. Ale ziarnko do ziarnka... W skali kraju czy całego globu oszczędności nie byłyby pomijalne.

środa, 2 kwietnia 2014

Konsultacja - soczek

Polecam, nie tylko sieci restauracji Pizzeria Dominium, choć tam to zauważyłem, aby do menu wprowadziły sok wyciskany z pomarańczy. Mam na myśli produkt firmy Tymbark. Jest naprawdę smaczniutki. Ba, to najlepszy soczek z butelki, jaki miałem okazję pić! Szczerze go polecam. I nie jest on wcale taki drogi, choć dość trudno go kupić. Ale dla chcącego....


Prakseologia - najkrótszy kurs

Zastanawiając się od czego zacząć mojego blog (to mój trzeci wpis), miałem różne pomysły. Pierwszym było by zacząć od czegoś prostego, co można natychmiast wprowadzić w życie. Myślałem o błędach w parkowaniu pojazdów na naszych ulicach, zwłaszcza że mam pokaźny materiał zdjęciowy do tego. Potem przyszła refleksja. Może zacząć od czegoś bardzo ważnego, np. od numerów ICE w telefonach. Wszak to mogłoby komuś uratować życie. Potem przyszło mi na myśl, że zacznę od czegoś co mnie naprawdę irytuje i wkurza - od polskiego prawa. Wybrałem jednak prakseologię, bo to też wydaję mi się niezwykle istotnie i możliwe do zastosowania praktycznie natychmiast. Inne rzeczy muszę poczekać dzień czy dwa.

A więc...

*** Najkrótszy kurs prakseologii ***
**** by W.Teisseyre *** 
(proszę o wybaczenie, ale nie pamiętam Pana imienia profesorze)
A.D.1990
  1. Zdefiniuj cel - co ma być zrobione (np. chcę być szczęśliwy w związku z partnerką)
  2. Określ, jak to ma być zrobione, czyli wybierz obiektywne kryteria zadowalającego rozwiązania (np. chcesz aby twoja partnerka po roku związku powiedziała, że jest z tobą co najmniej tak szczęśliwa, jak w pierwszym roku swojego byłego małżeństwa)
  3. Określ, kto ma za ciebie to zrobić (w przytoczonym przykładzie, choć to oczywiście przypadek skrajny, nie jest wcale takie oczywiste, że tylko ty masz dbać o samopoczucie twojej partnerki. Bo mogą się tu pojawić też inne osoby, typu: rodzina czy znajomi, osoby z którymi twoja partnerka się spotyka (np. znajoma fryzjerka, trener fitness, etc.).
Skoro więc już jesteście po kursie, sugeruję stosowanie wyniesionej z niego wiedzy.
Powodzenia!

Optymalizacja - z czym to się je?

Jak zdefiniować optymalizację? Co to znaczy coś zoptymalizować?
Moja definicja tego pojęcie, to wybór najlepszego sposobu czy rozwiązania danego problemu lub zagadnienia. Warunkiem optymalizacji jest mnogość dostępnych rozwiązań. Musi ich być kilka, w najgorszym przypadku co najmniej dwa. Oczywiście im więcej tym lepiej, choć przy większe liczbie możliwych rozwiązań, wybór tego najlepszego staje się trudniejszy.
Prawdziwą sztuką jest umiejętność tworzenia takich lepszych rozwiązań. To jest własnie sedno sprawy. Tak myśleć i działać, aby nasze poczynania i wytwory naszych rąk były coraz lepsze, sprawniejsze, tańsze, etc.
Tu warto wspomnieć o najprostszej metodzie optymalizacji. Trzeba zadać sobie pytanie: "CZY NIE MOGĘ TEGO ZROBIĆ LEPIEJ?"
Spróbujcie zastosować tę metodę do spraw życia codziennego. Jeśli potrzebujecie przykładów z życia, znajdziecie je na tym blogu.
Zapraszam!

Nie wgłębiając się w metody optymalizacji, warto jednak wspomnieć że optymalizacja może być jedno-, bądź wielokryterialna. Jeśli na przykłada weźmiemy pod uwagę optymalizację jazdy samochodem, to jeśli naszą funkcją celu, czyli tym, co chcemy osiągnąć, będzie minimalizacja zużycia paliwa, to sprawa wydaje się dość prosta - jest to optymalizacja jednokryterialna. Można na przykład przez kolejne trzy czy cztery  cykle (w zależności od różnorodności naszych zachowań za kółkiem) między tankowaniami paliwa, stosować różne style jazdy, notować odpowiednie zużycia paliwa. A potem wszystkie je porównać, wybierając ten styl jazdy, gdzie nasze auto zużyło najmniej paliwa.

Ale można wyobrazić sobie bardziej złożone zagadnienie. Połączmy najoszczędniejszą jazdę z bezpieczeństwem. Wtedy mamy już dwa kryteria! Zazwyczaj w takich przypadkach wprowadza się tzw. współczynniki wagi. Załóżmy na przykład, że na bezpieczeństwie zależy nam trzy razy bardziej niż na zużyciu paliwa. Wtedy nasze współczynniki wagi (ważności) będą wynosiły odpowiednio 1,0 dla bezpieczeństwa oraz 0,33 dla zużycia paliwa. W tym konkretnym przypadku trzeba by zbudować funkcję (czyli pewne przyporządkowanie), dającą nam konkretne wartości w zależności os stylu naszej jazdy. Im ta wartość byłaby mniejsza, tym lepiej. A pozorną trudność w podejściu do bezpieczeństwa da się łatwo ominąć, jeśli przedefiniujemy bezpieczeństwo niebezpieczeństwem. I będziemy na przykład notować i oceniać podczas naszej jazd testowych, ile sytuacji niebezpiecznych spotkało nas na drodze. Przy takim podejściu oba składniki naszej optymalizacji, mają ten sam charakter - zależy nam na ich minimalizacji.